ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกรมการปกครองผ่านสื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์

กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง

เข้าชม 1 ครั้ง

3 มีนาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการจ้างประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกรมการปกครองผ่านสื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง 3 มีนาคม 2563