ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass)

กองคลัง กรมการปกครอง

เข้าชม 1 ครั้ง

22 เมษายน 2563

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
Scan2563-04-22_180323 22 เมษายน 2563