ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดทำบัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2563 เพื่อจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร จำนวน 2 รายการ

ชาตรี

27 เมษายน 2563

เข้าชม 1 ครั้ง

27 เมษายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดทำบัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2563  เพื่อจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร จำนวน 2 รายการ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
แผนจัดซื้อจิตอาสา 27เม.ย.63 27 เมษายน 2563