ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕63 (รายการจัดทำแหนบทองคำเพื่อมอบเป็นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 จำนวน 266 อัน)

เข้าชม 1 ครั้ง

29 เมษายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕63 (รายการจัดทำแหนบทองคำเพื่อมอบเป็นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 จำนวน 266 อัน)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
8_1 เห็นชอบและประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง_29เมย63 29 เมษายน 2563