ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)

กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง

เข้าชม 1 ครั้ง

5 พฤษภาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
แผนการจัดจ้าง 5 พฤษภาคม 2563