ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปภารกิจ หน้าที่ของนักปกครอง ตามโครงการตามติดภารกิจนักปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง

เข้าชม 1 ครั้ง

12 พฤษภาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปภารกิจ

หน้าที่ของนักปกครอง ตามโครงการตามติดภารกิจนักปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
แผนการจัดจ้าง 12 พฤษภาคม 2563