ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เข้าชม 1 ครั้ง

24 กันยายน 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง (ลูกบอลดับเพลิงตามบัญชีนวัตกรรมไทย) สำหรับที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5,268 ลูก

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
แผนจัดซื้อโครงการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง 24 กันยายน 2563