เผยแพร่แผนโครงการจ้างดูแลทำความสะอาดภายในอาคารสำนักการสอบสวนและนิติการและบริเวณโดยรอบวังไชยา

สน.สก

25 กันยายน 2563

เข้าชม 1 ครั้ง

25 กันยายน 2563

เผยแพร่แผนโครงการจ้างดูแลทำความสะอาดภายในอาคารสำนักการสอบสวนและนิติการและบริเวณโดยรอบวังไชยา

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
โครงการจ้างดูแลทำความสะอาดในอาคาร สน.สกและรอบวังไชยา 25 กันยายน 2563