ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิอล จำนวน 16 เครื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564

เข้าชม 1 ครั้ง

30 กันยายน 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิอล จำนวน 16 เครื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
เครื่องถ่ายเอกสาร 30 กันยายน 2563