ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจ้างดูแลทำความสะอาดภายในอาคาร สน.สก. และบริเวณโดยรอบ วังไชยา (เพิ่มเติม)

เข้าชม 1 ครั้ง

30 กันยายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจ้างดูแลทำความสะอาดภายในอาคาร สน.สก. และบริเวณโดยรอบ วังไชยา (เพิ่มเติม)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ทำความสะอาด 30 กันยายน 2563