ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการพัฒนาและจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง

เข้าชม 0 ครั้ง

24 มีนาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการพัฒนาและจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
01_แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 มีนาคม 2566