ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าชม 0 ครั้ง

5 เมษายน 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาและพัฒนาตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่งานอารยเกษตร วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศแผน โครงการจ้างออกแบบฯ 5 เมษายน 2566
ประกาศแผน โครงการจ้างออกแบบฯ 5 เมษายน 2566
ประกาศแผน โครงการจ้างออกแบบฯ 5 เมษายน 2566