ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารเชื่อมโยงระบบ Digital Trunked Radio ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พรรณทิพา เปี่ยมส้ม โทร. 0-2225-4887

26 เมษายน 2566 - 1 พฤษภาคม 2566

เข้าชม 0 ครั้ง

26 เมษายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารเชื่อมโยงระบบ Digital Trunked Radio ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 26 เมษายน 2566