ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการอำนวยการบริหารการออกบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การจัดจ้างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Personalization) บนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จำนวน 8,503,426 บัตร)

มยุรี ดีสกุล 0-2281-9139

10 พฤษภาคม 2566 - 10 มิถุนายน 2566

เข้าชม 0 ครั้ง

10 พฤษภาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการอำนวยการบริหารการออกบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การจัดจ้างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Personalization) บนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จำนวน 8,503,426 บัตร) 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
planpre1858 10 พฤษภาคม 2566