ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หลักสูตรผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 7 รายการ

เข้าชม 0 ครั้ง

7 มิถุนายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หลักสูตรผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 7 รายการ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
08_1_เห็นชอบและประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง_6มิย66 7 มิถุนายน 2566