ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวและให้บริการด้านการทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าว ในภารกิจของกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศิริพร โทร. 0 2225 4887

เข้าชม 0 ครั้ง

4 สิงหาคม 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวและให้บริการด้านการทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าว ในภารกิจของกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จัดหาวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร สำหรับรองรับการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว) จำนวน 3 รายการ)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
11.ประกาศแผน_วัสดุเคลือบบัตร_ต่างด้าว 4 สิงหาคม 2566