ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน (Call Center)

สำนักบริหารการทะเบียน

เข้าชม 0 ครั้ง

22 กันยายน 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน (Call Center)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมฯ Call Center 22 กันยายน 2566