ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ (ระบบข้อมูลภาพ (IMAGE SYSTEM)

สำนักบริหารการทะเบียน

เข้าชม 0 ครั้ง

22 กันยายน 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ (ระบบข้อมูลภาพ (IMAGE SYSTEM)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบฯ IMAGE SYSTEM 22 กันยายน 2566