ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการเตรียมข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน (Pre-Personalization) ยี่ห้อ DATACARD รุ่น MX8100 จำนวน 1 เครื่อง

สำนักบริหารการทะเบียน

เข้าชม 0 ครั้ง

22 กันยายน 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการเตรียมข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน (Pre-Personalization) ยี่ห้อ DATACARD รุ่น MX8100 จำนวน 1 เครื่อง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบฯ (Pre) เครื่อง 1 22 กันยายน 2566