ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนโครงการจ้างดูแลทำความสะอาดภายในอาคาร สน.สก. และบริเวณโดยรอบวังไชยา นางเลิ้ง กรุงเทพฯ โครงการจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร สน.สก. และบริเวณโดยรอบวังไชยา นางเลิ้ง กรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เข้าชม 0 ครั้ง

25 กันยายน 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนโครงการจ้างดูแลทำความสะอาดภายในอาคาร สน.สก. และบริเวณโดยรอบวังไชยา นางเลิ้ง กรุงเทพฯ โครงการจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร สน.สก. และบริเวณโดยรอบวังไชยา นางเลิ้ง กรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
เอกสาร 25 กันยายน 2566