ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2566 จำนวน 6 รายการ

มยุรี ดีสกุล 0-2281-9139

11 ตุลาคม 2566 - 11 พฤศจิกายน 2566

เข้าชม 0 ครั้ง

11 ตุลาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2566 จำนวน 6 รายการ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
planpimks6 11 ตุลาคม 2566