ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เข้าชม 0 ครั้ง

10 พฤศจิกายน 2566

โครงการอำนวยการบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Border Pass) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) (การเช่าใช้ระบบสัญญาณดาวเทียมสื่อสารในการรักษา ความสงบเรียบร้อยและการจัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนประชากรที่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศเผยแพร่แผ่นการจัดซื้อจัอจ้าง 10 พฤศจิกายน 2566