ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนการจัดซื้อดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 4,000 กล่อง (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น)

ผกามาศ ปิ่นทอง

10 พฤศจิกายน 2566

เข้าชม 0 ครั้ง

10 พฤศจิกายน 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 4,000 กล่อง (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 4,000 กล่อง (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น) 10 พฤศจิกายน 2566