ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร แบบพิมพ์งานบัตรประจำตัวประชาชน และแบบพิมพ์งานทะเบียนทั่วไป จำนวน 5 รายการ

มยุรี ดีสกุล 0-2281-9139

21 พฤศจิกายน 2566 - 21 ธันวาคม 2566

เข้าชม 0 ครั้ง

21 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร แบบพิมพ์งานบัตรประจำตัวประชาชน และแบบพิมพ์งานทะเบียนทั่วไป จำนวน 5 รายการ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
planpim4571 21 พฤศจิกายน 2566