ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักบริหารการปกครองท้องที่กรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้่่าน

23 พฤศจิกายน 2566

เข้าชม 0 ครั้ง

28 พฤศจิกายน 2566

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 พฤศจิกายน 2566