ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างเหมาบริการในการดูแลรักษาระบบ Maintenance Service Agreement) การออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass)

กองคลัง

28 พฤศจิกายน 2566

เข้าชม 0 ครั้ง

28 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างเหมาบริการในการดูแลรักษาระบบ Maintenance Service Agreement) การออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศแผน 28 พฤศจิกายน 2566