ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง

เข้าชม 0 ครั้ง

29 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
01_แผนการจัดจ้าง 29 พฤศจิกายน 2566