ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในพื้นที่ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 แผนงาน)

กาญจนา โทร. 0 2225 4887

เข้าชม 0 ครั้ง

4 ธันวาคม 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในพื้นที่ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 แผนงาน)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
เผยแพร่แผน 4 ธันวาคม 2566