ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับวิทยุสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พรรณทิพา เปี่ยมส้ม โทร. 0 2225 4887

13 กุมภาพันธ์ 2567 - 12 มีนาคม 2567

เข้าชม 0 ครั้ง

13 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับวิทยุสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วัสดุอุปกรณ์สำหรับวิทยุสื่อสาร) 13 กุมภาพันธ์ 2567