ประชาสัมพันธ์

2..ฟังสบาย (Easy Listening)

เข้าชม 0 ครั้ง

18 เมษายน 2561

พัฒนาทักษะการฟังและเพิ่มพูนความรู้ ผ่านเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
- TED Talk
- เรียนภาษาอังกฤษในหกนาทีกับ BBC (6-minute English with BBC)