ประชาสัมพันธ์

วิทยุกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท.0309.4/ว7694 ลว. 21 มี.ค. 2563 เรื่อง แจ้งหยุดบริการชั่วคราวจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม

เข้าชม 0 ครั้ง

26 มีนาคม 2563

วิทยุกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท.0309.4/ว7694 ลว. 21 มี.ค. 2563 เรื่อง แจ้งหยุดบริการชั่วคราวจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
แจ้งหยุดบริการชั่วคราว (จุดเคาน์เตอร์บริก 26 มีนาคม 2563