ประชาสัมพันธ์

แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

เข้าชม 0 ครั้ง

26 มีนาคม 2563

แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
แถลงการณ์ (กรณี COVID-19) 6 มี.ค.63 26 มีนาคม 2563