การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด ปค. ครั้งที่ 1

เข้าชม 738 ครั้ง

8 มีนาคม 2562

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด ปค. ครั้งที่ 1

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
แนวทางการเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย. 62 - ส่วนกลาง 845 ครั้ง 8 มีนาคม 2562
แนวทางการเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย. 62 - ส่วนภูมิภาค 493 ครั้ง 8 มีนาคม 2562