การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด ปค. ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 2562)

เข้าชม 1038 ครั้ง

26 กรกฎาคม 2562

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด ปค. ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 2562)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
แนวทางการเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค. 62 (ส่วนกลาง) 439 ครั้ง 26 กรกฎาคม 2562
แนวทางการเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค. 62 (ส่วนภูมิภาค) 667 ครั้ง 26 กรกฎาคม 2562