การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด ปค.2 ครั้งที่ 2

เข้าชม 1 ครั้ง

17 สิงหาคม 2563

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด ปค.2 ครั้งที่ 2

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
แนวทางเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ส่วนกลาง) 17 สิงหาคม 2563
แนวทางเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ส่วนภูมิภาค) 17 สิงหาคม 2563