ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

นายสุวิทย์ ชนะพันธ์ ส่วนประสานราชการ

เข้าชม 0 ครั้ง

20 เมษายน 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 70,000 บาท ส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
สาระสำคัญ20 20 เมษายน 2564