ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

นายสุวิทย์ ชนะพันธ์ ส่วนประสานราชการ

เข้าชม 0 ครั้ง

20 เมษายน 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 10,596 บาท ส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
สาระสำคัญ19 20 เมษายน 2564