ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

นายสุวิทย์ ชนะพันธ์ ส่วนประสานราชการ

เข้าชม 0 ครั้ง

20 เมษายน 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้าง จำนวน 2 สัญญา ในห้วงเดือนตุลาคม2563 ถึงเดือนเมษายน 2564 ของส่วนประสานราชการ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
จ้าง 34 20 เมษายน 2564