ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้าง

นายสุวิทย์ ชนะพันธ์ ส่วนประสานราชการ

เข้าชม 0 ครั้ง

20 เมษายน 2564

จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน และจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ของทางราชการ จำนวน 1 คัน

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
จ้าง9-10 20 เมษายน 2564