ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (DOPA VCS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 961 ชุด

กองคลัง กรมการปกครอง

เข้าชม 0 ครั้ง

20 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (DOPA VCS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 961 ชุด

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
DOPA VCS 20 พฤษภาคม 2564