ประชาสัมพันธ์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

นายสุวิทย์ ชนะพันธ์ ส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

เข้าชม 0 ครั้ง

9 มิถุนายน 2564

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 2 รายการ ของส่วนประสานราชการ กรมการปกครอง 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ซื้อวัสดุคอม กรมบัญชีกลาง 10 รายการ 9 มิถุนายน 2564