ประชาสัมพันธ์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 2 รายการ ของส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

นายสุวิทย์ ชนะพันธ์ ส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

เข้าชม 0 ครั้ง

5 สิงหาคม 2564

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 2 รายการ ได้แก่ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ เป็นเงิน 61,200 บาท และ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 70,400 บาท 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 10 รายการ 5 สิงหาคม 2564