ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 11,000 กล่อง (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น) กองคลัง (แทนแบบ สขร.1)

ผกามาศ ปิ่นทอง

9 สิงหาคม 2564

เข้าชม 0 ครั้ง

9 สิงหาคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 11,000 กล่อง (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น) กองคลัง (แทนแบบ สขร.1) 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ViewReport 9 สิงหาคม 2564