ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้าง ของส่วนประสานราชการ สำนักกิจการมวลชน

นายสุวิทย์ ชนะพันธ์ ส่วนประสานราชการาชการ โทร. 0222260532

เข้าชม 0 ครั้ง

11 สิงหาคม 2564

จ้างซ่อมระบบสายไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ เป็นเงิน 8,025 บาท ของส่วนประสานราชการ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
สารสำคัญในสัญญาซ่อม 11 สิงหาคม 2564