ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจ้างเก็บเอกสารทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ฉบับคอมพิวเตอร์ (ฉบับใหญ่) จำนวน 368,625 ฉบับ

มยุรี ดีสกุล 0-2281-9139

6 ตุลาคม 2564 - 6 พฤศจิกายน 2564

เข้าชม 0 ครั้ง

6 ตุลาคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจ้างเก็บเอกสารทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ฉบับคอมพิวเตอร์ (ฉบับใหญ่) จำนวน 368,625 ฉบับ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจ้างเก็บเอกสารทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ฉบับคอมพิวเตอร์ (ฉบับใหญ่) จำนวน 368,625 ฉบับ 6 ตุลาคม 2564