ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 300 กล่อง (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น) กองคลัง (แทนแบบ สขร.1)

ผกามาศ ปิ่นทอง

15 กุมภาพันธ์ 2565

เข้าชม 0 ครั้ง

15 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 300 กล่อง (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น) กองคลัง (แทนแบบ สขร.1) 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ViewReport 15 กุมภาพันธ์ 2565