ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แทนแบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565

เข้าชม 0 ครั้ง

1 เมษายน 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แทนแบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ITA_สรุปผลซื้อจ้าง_2565_6เดือน 1 เมษายน 2565