ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 500 ใบ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 - 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เข้าชม 0 ครั้ง

27 ตุลาคม 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 500 ใบ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 - 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 27 ตุลาคม 2566