ประชาสัมพันธ์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ สำหรับรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน 1 ขฮ 7074 กทม.

เข้าชม 0 ครั้ง

10 พฤศจิกายน 2566

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ สำหรับรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน  1 ขฮ 7074 กทม

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศผู้ชนะ 1 ขฮ 7074 10 พฤศจิกายน 2566