ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดผ้าห่ม ขนาด 60*80 นิ้ว จำนวน 250 ผืน เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เข้าชม 0 ครั้ง

10 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดผ้าห่ม ขนาด 60*80 นิ้ว จำนวน 250 ผืน เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำความสะอาดผ้าห่ม จำนวน 250 ผืน 10 พฤศจิกายน 2566